رسانه پرداز - دانستنی ها خدمات دامنه، هاست، نرم افزار، طراحی و برنامه نویسی وب سایت حرفه ای، مولتی مدیا، تبلیغات، تجارت الکترونیک، فروشگاه الکترونیک، سامانه پیامک، website, domain, hosting, multimedia https://rasanehpardaz.com fa rasanehpardaz.com Wed, 2022 Sep 21 15:11:35 +03:30 All Rights Reserved آموزش تگ link در HTML - راهنمای کار با فایل های خارجی در html https://rasanehpardaz.com/p4-110-0/آموزش-تگ-link-در-HTML-راهنمای-کار-با-فایل-های-خارجی-در-html/ Wed, 2022 Sep 21 15:11:35 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ li در HTML - راهنمای کار با لیست ها در html https://rasanehpardaz.com/p4-109-0/آموزش-تگ-li-در-HTML-راهنمای-کار-با-لیست-ها-در-html/ ، لیست های غیر ترتیبی
    و لیست های منو استفاده می شود. ]]> Wed, 2022 Sep 21 15:02:41 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ legend در HTML - راهنمای تعریف کپشن برای fieldset در html https://rasanehpardaz.com/p4-108-0/آموزش-تگ-legend-در-HTML-راهنمای-تعریف-کپشن-برای-fieldset-در-html/ Fri, 2022 Sep 16 19:06:25 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ label در HTML - راهنمای کار با برچسب متنی در html https://rasanehpardaz.com/p4-107-0/آموزش-تگ-label-در-HTML-راهنمای-کار-با-برچسب-متنی-در-html/ Fri, 2022 Sep 16 19:01:26 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ kbd در HTML - راهنمای علامت گذاری ورودی صفحه کلید در html https://rasanehpardaz.com/p4-106-0/آموزش-تگ-kbd-در-HTML-راهنمای-علامت-گذاری-ورودی-صفحه-کلید-در-html/ Wed, 2022 Sep 07 19:05:46 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ isindex در HTML - راهنمای ارسال رشته های متنی به سرور در html https://rasanehpardaz.com/p4-105-0/آموزش-تگ-isindex-در-HTML-راهنمای-ارسال-رشته-های-متنی-به-سرور-در-html/ Wed, 2022 Sep 07 18:59:44 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ ins در HTML - راهنمای علامت گذاری به روز رسانی محتوا در html https://rasanehpardaz.com/p4-104-0/آموزش-تگ-ins-در-HTML-راهنمای-علامت-گذاری-به-روز-رسانی-محتوا-در-html/ Wed, 2022 Aug 31 19:07:04 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ input در HTML - راهنمای کار با عناصر دریافت اطلاعات کاربر در فرم html https://rasanehpardaz.com/p4-103-0/آموزش-تگ-input-در-HTML-راهنمای-کار-با-عناصر-دریافت-اطلاعات-کاربر-در-فرم-html/ Thu, 2022 Aug 25 15:22:41 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ img در HTML - راهنمای کار با تصاویر در html https://rasanehpardaz.com/p4-102-0/آموزش-تگ-img-در-HTML-راهنمای-کار-با-تصاویر-در-html/ Tue, 2022 Aug 16 15:50:10 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ iframe در HTML - راهنمای کار با فریم در html https://rasanehpardaz.com/p4-101-0/آموزش-تگ-iframe-در-HTML-راهنمای-کار-با-فریم-در-html/ Tue, 2022 Aug 16 15:39:10 +03:30 دانستنی ها