رسانه پرداز - دانستنی ها خدمات دامنه، هاست، نرم افزار، طراحی و برنامه نویسی وب سایت حرفه ای، مولتی مدیا، تبلیغات، تجارت الکترونیک، فروشگاه الکترونیک، سامانه پیامک، website, domain, hosting, multimedia https://rasanehpardaz.com fa rasanehpardaz.com Sun, 2023 Feb 05 18:28:36 +03:30 All Rights Reserved آموزش تگ pre در HTML - راهنمای کار با متن از پیش فرمت شده در html https://rasanehpardaz.com/p4-132-0/آموزش-تگ-pre-در-HTML-راهنمای-کار-با-متن-از-پیش-فرمت-شده-در-html/ Sun, 2023 Feb 05 18:18:53 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ picture در HTML - راهنمای کار با تصاویر واکنش گرا در html https://rasanehpardaz.com/p4-131-0/آموزش-تگ-picture-در-HTML-راهنمای-کار-با-تصاویر-واکنش-گرا-در-html/ Sun, 2023 Feb 05 18:15:46 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ plaintext در HTML - راهنمای نمایش متن بدون استایل در html https://rasanehpardaz.com/p4-130-0/آموزش-تگ-plaintext-در-HTML-راهنمای-نمایش-متن-بدون-استایل-در-html/ Sun, 2023 Feb 05 17:54:05 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ param در HTML - راهنمای تعریف پارامتر در html https://rasanehpardaz.com/p4-129-0/آموزش-تگ-param-در-HTML-راهنمای-تعریف-پارامتر-در-html/ Tue, 2023 Jan 24 17:55:23 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ p در HTML - راهنمای کار با پاراگراف در html https://rasanehpardaz.com/p4-128-0/آموزش-تگ-p-در-HTML-راهنمای-کار-با-پاراگراف-در-html/ Tue, 2023 Jan 24 17:49:24 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ output در HTML - راهنمای نمایش خروجی محاسبه در html https://rasanehpardaz.com/p4-127-0/آموزش-تگ-output-در-HTML-راهنمای-نمایش-خروجی-محاسبه-در-html/ Tue, 2023 Jan 24 17:42:50 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ option در HTML - راهنمای کار با گزینه های لیست در html https://rasanehpardaz.com/p4-126-0/آموزش-تگ-option-در-HTML-راهنمای-کار-با-گزینه-های-لیست-در-html/ Tue, 2023 Jan 24 16:58:49 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ optgroup در HTML - راهنمای دسته بندی لیست کشویی در html https://rasanehpardaz.com/p4-125-0/آموزش-تگ-optgroup-در-HTML-راهنمای-دسته-بندی-لیست-کشویی-در-html/ Thu, 2023 Jan 19 23:48:32 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ ol در HTML - راهنمای کار با لیست ترتیبی در html https://rasanehpardaz.com/p4-124-0/آموزش-تگ-ol-در-HTML-راهنمای-کار-با-لیست-ترتیبی-در-html/ Thu, 2023 Jan 19 23:43:43 +03:30 دانستنی ها آموزش تگ object در HTML - راهنمای جاسازی اشیا در html https://rasanehpardaz.com/p4-123-0/آموزش-تگ-object-در-HTML-راهنمای-جاسازی-اشیا-در-html/ Tue, 2023 Jan 10 18:14:03 +03:30 دانستنی ها