برای استفاده از همه امکانات سایت باید جاوا اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید.

لیست تگ های HTML

<!–…–>
تعریف توضیحات در صفحه وب
<!DOCTYPE>
مشخص کردن نوع یا نسخه صفحه وب
<a>
تعریف لینک ها در صفحه وب
<abbr>
تعریف مخفف ها در صفحه وب
<address>
تعریف اطلاعات تماس نویسنده
<area>
تعریف ناحیه های قابل کلیک در یک نقشه تصویری
<article>
تعریف مقاله / مطالب در صفحه وب
<aside>
تعریف محتوای مرتبط با محتوای اصلی سایت
<audio>
گذاشتن فایل صوتی در صفحه وب
<b>
برجسته یا بولد کردن متن
<base>
تعریف آدرس لینک پایه در یک صفحه وب
<bdi>
تعریف جهت متن / محتوا
<bdo>
برعکس کردن متن
<blockquote>
تعریف نقل قول های بلند از یک منبع خارجی
<body>
ایجاد بدنه اصلی یک صفحه وب
<br>
شکستن متن و رفتن به سطر جدید
<button>
ایجاد دکمه قابل کلیک
<canvas>
ایجاد ظرف برای نگهداری اشکل گرافیکی ایجاد شده توسط جاوا اسکریپت
<caption>
تعریف کپشن برای یک جدول
<cite>
تعریف نام یک اثر، کتاب ، فیلم ، موسیقی و…
<code>
قرار دادن کد در صفحه وب
<col>
انتخاب گروهی ستون های جدول
<colgroup>
انتخاب گروهی ستون های جدول
<data>
ایجاد محتوای قابل درک برای موتورهای جستجوگر و…
<datalist>
تعریف یک لیست از گزینه های از پیش تعریف شده
<dd>
تعریف توضیحات آیتم های یک لیست توضیحی
<del>
حذف محتوا از صفحه
<details>
ایجاد یک باکس محتوا بصورت بازشو
<dfn>
تعریف اصطلاحات در یک صفحه وب
<dialog>
ایجاد پنجره دیالوگ
<div>
ظرفی برای نگهداری دیگر تگ های HTML
<dl>
ایجاد یک لیست توضیحی
<dt>
ایجاد آیتم های لیست توضیحی
<em>
تاکید بر روی یک محتوا
<embed>
قرار دادن عکس، ویدئو، PDF و.. در صفحه
<fieldset>
گروه بندی تگ های داخل فرم
<figcaption>
ایجاد عنوان برای تگ figure
<figure>
تعریف شکل ها، تصاویر، نمودار ها و... در صفحه
<footer>
تعریف فوتر برای یک بخش خاص یا کل صفحه
<form>
ایجاد یک یا چندین فرم در صفحه وب
<h1> – <h6>
تعریف تگ های تیتر یا عنوان در صفحه وب
<head>
تعریف قسمت هد یک صفحه وب
<header>
تعریف هدر برای یک بخش خاص یا کل صفحه
<hr>
خط افقی برای جدا کردن بخش ها
<html>
تعریف ریشه و ستون اصلی یک صفحه وب
<i>
کج کردن متن
<iframe>
ایجاد فریم ها در صفحه وب
<img>
گذاشتن تصویر در صفحه وب
<input>
قرار دادن اینپوت ها در فرم
<ins>
یک خط به زیر محتوا می کشد
<kbd>
تعریف ورودی های صفحه کلید در صفحه وب
<label>
تعریف لیبل برای اینپوت های داخل فرم
<legend>
ایجاد عنوان برای تگ fieldset
<li>
تعریف آیتم های لیست مرتب یا نامرتب
<link>
وصل کردن فایل CSS به فایل HTML
<main>
ایجاد بخش اصلی در صفحه وب
<map>
تعریف یک نقشه تصویری
<mark>
رنگی کردن محتوا
<menu>
ایجاد لیست نامرتب
<meta>
تعریف متا داده ها در صفحه وب
<meter>
می توان یک گیج ( Gauge ) اندازه گیری را ایجاد کرد
<nav>
تعریف منو در صفحه
<noscript>
تعریف متن دلخواه برای نمایش به کاربر در صورت عدم پشتیبانی مرورگر کاربر از تگ Script
<object>
قرار دادن عکس، ویدئو، PDF و.. در صفحه
<ol>
ایجاد لیست مرتب شده
<optgroup>
دسته بندی آیتم های لیست بازشو
<option>
آیتم های لیست بازشو را مشخص میکند
<output>
نمایش خروجی یک عمل انجام شده
<p>
ایجاد پاراگراف در صفحه وب
<param>
تعریف پارامترهای تگ object
<picture>
ایجاد یک ظرف برای نگهداری چندین عکس / تصویر
<pre>
ایجاد یک محتوا با قالب بندی دلخواه
<progress>
نمایش میزان پیشرفت کار ( پروژه و... )
<q>
ایجاد نقل قول کوتاه
<rp>
مشخص کردن علائم نگارشی زبان های شرق آسیا
<rt>
مشخص کردن علائم نگارشی زبان های شرق آسیا
<ruby>
مشخص کردن علائم نگارشی زبان های شرق آسیا
<s>
خط کشیدن بروی یک متن
<samp>
نمایش خروجی یک برنامه کامپیوتری در صفحه
<script>
تعریف / ایجاد دستورات جاوا اسکریپت در صفحه
<section>
تعریف یک بخش / قسمت در صفحه وب
<select>
ایجاد لیست بازشو
<small>
اندازه یک متن را کمی کوچکتر نمایش می دهد
<source>
مشخص کردن مسیر فایل برای تگ های چندرسانه
<span>
تگ Inline برای ایجاد محتوای درون خطی
<strong>
متن رو برجسته یا Bold می کند
<style>
تعریف دستورات CSS درون صفحه وب
<sub>
ایجاد متن پایین نویس
<summary>
ایجاد عنوان برای تگ details
<sup>
ایجاد متن بالا نویس
<svg>
ظرفی برای نگهداری اشکال گرافیکی ایجاد شده توسط SVG
<table>
ایجاد جدول در صفحه وب
<tbody>
ایجاد بدنه محتوای جدول
<td>
ایجاد سلول های جدول
<template>
مخفی کردن محتوا در هنگام بارگذاری صفحه
<textarea>
ایجاد باکس متن
<tfoot>
ایجاد فوتر جدول
<th>
ایجاد ستون های جدول
<thead>
ایجاد هدر جدول
<time>
تعریف زمان در صفحه وب
<title>
تعریف عنوان صفحه در مرورگرها و نتایج موتورهای جستجوگر
<tr>
ایجاد سطرهای جدول
<track>
ایجاد محتوای متنی یک رسانه
<u>
خط کشیدن به زیر یک متن
<ul>
ایجاد لیست های نامرتب
<var>
تعریف متغیرها در صفحه وب
<video>
گذاشتن ویدیو در صفحه وب
<wbr>
شکستن متن به سطر جدید

 

موضوع: آموزش HTML
کلمات کلیدی: ، ، ،
اشتراک گذاری:          
لینک کوتاه:

نظرات نظرات تا اطلاع ثانوی غیر فعال است.